Данный сервис больше не поддерживается, однако вы всегда сможете ознакомится с архивной версией или оставить свой отзыв или вопрос банку в новой версии сервиса.

Комиссии по чекам не отобразили, но списали фактически

22.03.2013 14:51:24

Моя переписка с АКБ Форум увековечена на Прозе.ру
Валерия Ципура
Моя переписка с АКБ "Форум"
Керівнику АКБ
«Форум»
С.В. Лісному
Валерії Леонідівни Ціпури
мешкає за адресою:
м. Луганськ, містечко Щорса
д. 22 кв. 10
і. н. 2774708626
т. д. (0642) 504106
т. м. (066) 0671152

з а я в а
Шановний заступник керуючого з індивідуального бізнесу Луганської філії АКБ «Форум» С.В. Лісний! 08.02.2010 ми з вами уклали договір № 2228151 про надання та використання міжнародної платіжної картки. Я поклала на рахунок 150 євро. 15 березня я через банкомат, який знаходиться за адресою вул. Алєксєєва, 7 знімала трьома сумами кошти у гривнях. За зняття коштів у гривнях з рахунку у євро банк за договором повинен був знімати з рахунку комісійні винагороди на користь банку. Зняття комісійних і відображення цього факту документально передбачено Інструкцією про порядок здійснення організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою правління НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502, у відповідності із пп. 5.14 якої «У квитанціях за формою № 377-А під час здійснення валютно-обмінних операцій у графі «Назва валюти» проставляється літерний код валюти, у графі «Кількість» - сума валюти цифрами, а в графі «Еквівалент до видачі» - літерний код та сума валюти, що видається клієнту, цифрами.
Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна винагорода, сума цієї винагороди зазначається під таблицею словами і проставляється літерний код валюти, у якій сплачено комісійну винагороду, а в графі «Комісія в %» проставляється цифрами тариф комісійної винагороди в процентах».
Однак тричі при знятті комісійних на чеках показувалася сума у 0.00 EUR, що призвело до того, що я у певності, що знімаю всі кошти із рахунку в межах наявних сум зняла їх до суми у 0.34 EUR. Однак при намаганні закрити рахунок і забрати вказаний за чеком залишок суми, від працівників банку дізналася про додаткове окреме, наступного дня нарахування комісійних і проведення цих сум по виписці, в результаті якого за моїм рахунком утворився не вигідний моїй стороні овердарфт, на суму якого за договором передбачене ще й нарахування пені у розмірі 0,2 % за добу. Згідно із п. 4 ст. 212 «Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини» Цивільного кодексу: «4. Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала».
Я вважаю, що при тому, що у всесвітній банківській практиці комісійні, якщо стягуються, то стягуються з клієнтів у день операції, що передбачено і українськими інструктивними матеріалами, банк нарахував комісійні не в день операції, а наступного дня навмисно, сприяючи додатковому отриманню доходів через уведення в оману клієнта. Навіщо вказувати за чеком «0.00» комісійних, якщо вони не «0.00»?
У відповідності із п. 4 ст. 212 Цивільного кодексу прошу визнати овердрафт, який утворився у відповідності із вашими документами за моїм рахунком № 2228151 овердрафт як такий, що не утворився. Відповідно до такого овердрафту, який не утворився і не застосовувати і стягнення пені.
Якщо ви вимагаєте виплати вам комісійних, які ви навмисно не стягнули з мене вчасно, то прошу прийняти до відома, що ваші дії можна кваліфікувати як обман, а у відповідності із ст. 230 Цивільного кодексу «Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману»:
«1. Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним.
Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування.
2. Сторона, яка застосувала обман, зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв’язку з вчиненням цього правочину».

23.12.2010
Их ответ:
Исх. № 217-3.5.9.
от 07.02.20111 г.
БАНК ФОРУМ
Commerzbank Group
Ципуре Валерии Леонидовне
Уважаемая Валерия Леонидовна!
В ответ на Ваше заявление сообщаем, что согласно условиям договора № 2228151 от 08.02.2010 г. о предоставлении и пользовании международной платежной карты:
1. п. 2.4 В случае если валюта расчета по операции, которая осуществляется с использованием Платежного инструмента, не совпадает с валютой картсчета (карточный счет) Клиента, тогда, по результатам обработки информации по валютной операции, осуществляется блокировка суммы на Картсчету в момент проведения операции (что и произошло с-но чекам, полученным из банкомата), по курсу, установленному Платежной системой и суммы по операции перечисляются и списываются с картсчета следующим образом:
- если операция проведена на территории Украины – в валюте картсчета – по коммерческом курсу Банка в день поступления финансовой транзакции от банка-эквайера, т. е. на следующий рабочий день после проведения операции, как и произошло в данном случае.
2. п. 2.8. Клиент, подписывая данный Договор, поручает банку списывать средства с Картсчета на сумму операций, проведенных с использованием Платежного инструмента, удерживать комиссии на услуги Банка по осуществлению расчетов с использованием Платежного инструмента с Картсчета в размерах предусмотренных тарифами Банка, а также удерживать суммы задолженности, которые возникли перед Банком по данному Договору.
3. Согласно Тарифам банка по обслуживанию операций с международными платежными картами, «Вільний рух» эмитированный АКБ «Форум» для физических лиц к договору № 2228151 от 08.02.2010 г.:
- п. 2.1 Получение наличных средств в банкоматах и кассах АКБ «Форум» - не тарифицируется (о чем в чеке было указано: комиссия – 0,00 грн.)
- п. 2.6. Плата за конвертацию валюты – 2%.
Таким образом, в подписанным Вами Договоре № 2228151 от 08.02.2010 г.были прописаны условия обслуживания карточного счета и тарифы, с которыми Вы ознакомились под роспись.
В надежде на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
Заместитель директора
Луганской дирекции ПАО «БАНК ФОРУМ» С.В. Лесной

Заступнику директора
Луганської дирекції
ПАТ «БАНК ФОРУМ»
С.В. Лісному
Валерії Леонідівни Ціпури,
що мешкає за адресою:
м. Луганськ, містечко Щорса
д. 22 кв. 10
і. н. 2774708626
т. д. (0642) 504106
т. м. (066) 0671152

з а я в а
Шановний Заступник директора Луганської дирекції ПАТ «БАНК ФОРУМ» С.В. Лісний! Щиро дякую за відповідь, яка містить елементи діалогу та співпраці. На Вашого листа № 217/3.5.9. від 07.02.2011 р. можу вказати наступне.
Ви пишете, що працюєте згідно із договором і перелічуєте його п. 2.4, 2.1. та 2.6. На мою думку, договір ви розробили під ситуацію, що склалася фактично, а не у відповідності із вимогами права, коли договір повинен відповідати і інструктивним матеріалам НБУ, за якими, нагадую, всі комісійні мають вказуватися того ж дня.
Зняття комісійних і відображення цього факту документально передбачено Інструкцією про порядок здійснення організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою правління НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502, у відповідності із пп. 5.14 якої «У квитанціях за формою № 377-А під час здійснення валютно-обмінних операцій у графі «Назва валюти» проставляється літерний код валюти, у графі «Кількість» - сума валюти цифрами, а в графі «Еквівалент до видачі» - літерний код та сума валюти, що видається клієнту, цифрами.
Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна винагорода, сума цієї винагороди зазначається під таблицею словами і проставляється літерний код валюти, у якій сплачено комісійну винагороду, а в графі «Комісія в %» проставляється цифрами тариф комісійної винагороди в процентах».
Судячи із написаного вами у п. 3 листа в Інструкції про порядок здійснення організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою правління НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502 йдеться про комісійні з отримання готівкових коштів, а не за конвертацію валюти. Хоча я впевнена у тому, що в інструкції йдеться саме про комісійні за конвертацію валюти, а не за зняття готівки. Однак саме про комісійні за конвертацію валюти по чеках проставили «0.00», чим і ввели мене в оману. Можливо, що у зв’язку із певними технічними скадностями Вам і вигідніше нараховувати комісійні наступного дня, але це не відповідає вказаній Інструкції і не вигідно моїй стороні.
Тому повторно прошу визнати овердрафт, який утворився у відповідності із вашими документами за моїм рахунком № 2228151 овердрафт як такий, що не утворився.
В.Л. Ціпура
11.02.2010

© Copyright: Валерия Ципура, 2013
Свидетельство о публикации №213032200737

Горячие предложения

UniGroup

Кредит под 1,5% в месяц. Под авто, квартиру, дом, нежилое помещение

Сумма: от 30 000 до 15 000 000 грн.

Срок: от 1 месяца до 10 лет

Без выписки и перерегистрации

Киев, Киевская обл. до 60 км

кредиты на карту

первый кредит до 5000 грн. под 0%

Сумма: до 10 000 грн.

Cрок: до 30 дней

Возраст: от 18 до 65 лет

Документы: карта, паспорт и ИННПутеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com