Данный сервис больше не поддерживается, однако вы всегда сможете ознакомится с архивной версией или оставить свой отзыв или вопрос банку в новой версии сервиса.

Пострадавшие от ЕВРОГАЗБАНКА присоединяйтесь!

garum

07.04.2014 21:50:35

Уважаемые пострадавшие от деятельности ЕВРОГАЗБАНКА! Мне не проводят платеж уже 12 день. Я написала в НБУ, Милицию Оболонского района, и Прокуратуру Оболонского района г.Киева. Пишите, присоединяйтесь! Давайте создадим коллективные письма в органы исполнительной власти для быстрого реагирования. Не ждите пока Вас кинут! Давайте поможем друг другу! Давайте встречаться под милицией Оболонского р-на, под Прокуратурой Оболонского р-на и НБУ! Пишите! Собирайте инициативную группу!!! Я буду с Вами!
Вот образцы Заявлений:
1.
Голові Національного Банку України
01061, вул. Інститутська 9
М. Київ, Україна
__________________
М. Київ, вул… _________________
Тел.: ______________________
Заява
Про вжиття заходів реагування
На порушення банківського законодавства

Відповідно до ч.8,9 статті 7 Закону України «Про Національний банк України», Національний Банк України здійснює банківське регулювання та нагляд, веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках.
Відповідно до ч. 3 ст.55 цього Закону Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об’єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів.
Протягом останнього часу порушення банківського законодавства має місце з боку АТ «Єврогазбанк», МФО 380430, пр.-т Московський 16, м. Києві, 04073п.індекс, що призводить до порушення моїх прав та потребує невідкладного реагування з боку очолюваної Вами установи.
Повідомляю, що банк АТ«Єврогазбанк» (МФО 380430, 01010, м. Київ, вул. МОСКОВСЬКА, будинок 16), відмовляється виконувати мої законні вимоги щодо використання коштів за моїм поточним рахунком:

Мною, ____________ 03.11.2011р. між мною та АТ ”Єврогазбанк” було укладено договір «Поточного рахунку» № ___________ та відкрито поточний рахунок №______________________.
Станом на 27 березня 2014р. я надала в банк платіжне доручення №1 на суму ________________(___________________________) грн.., яке не було виконане.
Тим самим, в діяльності банку, я вбачаю порушення норм статті 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», згідно з якими банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, в день його надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов до банку після операційного часу (пункт 8.1 статті 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»).

Мені відомо, що проблеми з невчасним виконанням банку платіжних доручень клієнтів-фізичних осіб, окреслені вище, мають масовий характер і торкаються всіх клієнтів банку.
Я вважаю дії банку АТ«Єврогазбанк» відносно клієнтів такими, що підривають довіру громадян до банківської системи України.
ПРОШУ:
Провести перевірку дотримання АТ «ЄВРОГАЗБАНК» МФО 380430, 01010, м. Київ, вул. МОСКОВСЬКА, будинок 16, в особі відділення №1, банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, притягнути його до відповідальності за їх порушення під час надання послуг з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб за договором від 03.11.2011 року №_________. У разі наявності підстав, позбавити банк ліцензій на здійснення банківської діяльності.
Вжити заходів щодо термінового виконання з боку АТ «ЄВРОГАЗБАНК» МФО 380430, 01010, м. Київ, вул. МОСКОВСЬКА, будинок 16, в особі відділення №1, мого платіжного доручення №1 від 27.03.2014р. на суму ___________________(_______________________)
Відповідь за результатами розгляду моєї заяви прошу надіслати у десятиденний строк за адресою: м. Київ, вул… __________ та додатково повідомити за телефоном ____________
Додатки:
Копії паспорту та ідентифікаційного коду заявника.
Копія платіжного доручення №1 від 27.03.2014р.
Копія СКАРГИ АТ «ЄВРОГАЗБАНК» від 28.03.2014р.

Дата 03 квітня 2014р.
____________ підпис
2. Начальнику Оболонського
РУ ГУ МВС України в м. Києві
Полковнику міліції
Бондаренко С.В.

______________________________
______________________________
Тел.: ____________________________
Адреса для листування: ___________________________

ЗАЯВА
про порушення кримінального провадження
Мною, ________________ був укладений договір «Поточного рахунку» № __________ від «03» листопада 2011р. з АТ «Єврогазбанк», який знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, пр.-т Московський 16. Станом на сьогоднішній день, на моєму поточному рахунку №__________________, відкритому у відповідності з договором, знаходиться сума коштів у розмірі ________________ (___________________________________-) 00 коп.
«27» березня 2014р. мною було оформлене платіжне доручення №1 на переказ коштів на «Поповнення власного поточного рахунку» в іншому Банку, на суму ___________(_________________________________ 00 коп., про те станом на «07» квітня 2014 р. платіжне доручення не виконане і грошові кошти я не отримала.
Хочу повідомити, що своїми діями установа АТ «Єврогазбанк» грубо порушує норми Банківського законодавства України, а саме: Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Також я вважаю, що службові особи АТ «Єврогазбанк» навмисно порушують умови договору «Поточного рахунку» № _________від «03» листопада 2011р. та норми банківського законодавства та законодавства України в цілому, з метою заволодіння моїми грошовими коштами.
Мені відомо, що проблеми з невчасним виконанням банку платіжних доручень клієнтів-фізичних осіб, окреслені вище, мають масовий характер і торкаються всіх клієнтів банку. Також я вважаю дії банку АТ«Єврогазбанк» відносно клієнтів такими, що підривають довіру громадян до банківської системи України вцілому.
В зв’язку з вищенаведеним, прошу порушити кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 КК України відносно посадових осіб АТ «Єврогазбанк» та інших осіб, які були до цього причетні.

Додатки:
Копії паспорту та ідентифікаційного коду заявника;
Копія договору «Поточного рахунку» № ___________ від 03.11.2011р. з АТ «Єврогазбанк»
Копія платіжного доручення №1 від 27.03.2014р.

«07» квітня 2014р. ____________________ /_____________/

3.Прокурору Оболонського
району в м. Києві

________________br/>
м. Київ, _________________
тел: ______________________
Адреса для листування: ________________________________br/>

СКАРГА
Мною, __________________, був укладений договір «Поточного рахунку» № __________ від «03» листопада 2011р. з АТ «Єврогазбанк», який знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, пр.-т Московський 16. Станом на сьогоднішній день, на моєму поточному рахунку №________________________, відкритому у відповідності з договором, знаходиться сума коштів у розмірі _____________ (________________________________________) 00 коп.
«27» березня 2014р. мною було оформлене платіжне доручення №1 на переказ коштів на «Поповнення власного поточного рахунку» в іншому Банку, на суму _____________(_____________________________) 00 коп., про те станом на «07» квітня 2014 р. платіжне доручення не виконане і грошові кошти я не отримала.
Хочу повідомити, що своїми діями установа АТ «Єврогазбанк» грубо порушує норми Банківського законодавства України, а саме: Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Також я вважаю, що службові особи АТ «Єврогазбанк» навмисно порушують умови договору «Поточного рахунку» № ______від «03» листопада 2011р. та норми банківського законодавства та законодавства України в цілому, з метою заволодіння моїми грошовими коштами.
Мені відомо, що проблеми з невчасним виконанням банку платіжних доручень клієнтів-фізичних осіб, окреслені вище, мають масовий характер і торкаються всіх клієнтів банку. Також я вважаю дії банку АТ«Єврогазбанк» відносно клієнтів такими, що підривають довіру громадян до банківської системи України в цілому.
ПРОШУ ВАС:
1. Перевірити діяльність керівництва АТ «Єврогазбанк» на рахунок шахрайського використання коштів власників рахунків,
2. Втрутитись в діяльність АТ «Єврогазбанк», та зобов’язати виконати моє платіжне доручення №1 від «27» березня 2014 р. в найкоротший термін.

Про результати розгляду моєї заяви прошу повідомити мене письмово за наступною адресою: ____________________________________
Додатки:
Копії паспорту та ідентифікаційного коду заявника;
Копія договору «Поточного рахунку» № __________ від 03.11.2011р. з АТ «Єврогазбанк»
Копія платіжного доручення №1 від 27.03.2014р.

«07» квітня 2014р. ____________________ /________________./

#1:

03.06.2014 15:44:13

Доброго дня. Мали можливість розмовляти з представником НБУ в Пн, прошу всіх згрупуватися в кого виникли проблемні питання до банку, свої контакти висилати за ел. адр. Victims2014@i.ua Будимо разом намагатися вирішити питання.

#2: Игорь 19671976

03.06.2014 16:52:38

Возникли проблемы с возвратом депозита в Ервогазбанке. Уже месяц возвращают в день по 50 грн. Этому банку нет больше веры

#3:

10.06.2014 17:47:13

Завтра 11.06.2014р.,відбудеться зустріч вкладників АТ "Єврогазбанку" з представником НБУ, біля центрального входу НБУ, вулиця Інститутська на 11-00.


#4:

19.06.2014 11:18:25

(20.06.2014р.) домовлено обговорення з представником НБУ на 14-00 годин, вул. Інститутська, 9.

Обговорення питань щодо "АТ "Єврогазбанк" та подальший його стан, та дії вкладників, клієнтів.


З повагою ініціативна група вкладників АТ "Єврогазбанк" Victims2014@i.ua

Горячие предложения

UniGroup

Кредит под 1,5% в месяц. Под авто, квартиру, дом, нежилое помещение

Сумма: от 30 000 до 15 000 000 грн.

Срок: от 1 месяца до 10 лет

Без выписки и перерегистрации

Киев, Киевская обл. до 60 км

кредиты на карту

первый кредит до 5000 грн. под 0%

Сумма: до 10 000 грн.

Cрок: до 30 дней

Возраст: от 18 до 65 лет

Документы: карта, паспорт и ИННПутеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

© 2006–2019

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com